Vad är CADR?

Vad är CADR?
Många luftrenare anger ett värde som kallas CADR. Vad är detta och hur ska det tolkas?

CADR är en förkortning på Clean Air Delivery Rate och år en etablerad standardbedömning på hur stor volym ren luft som framställs per minut. Det angivna CADR-värdet används ofta för att jämföra luftrenare. Ett större värde visar på en bättre luft, men kräver dock en närmare titt på en luftrenares övriga egenskaper.
Olika luftrenare är bra på olika saker.
 
Vissa är bra på att ta bort vissa partiklar medan andra är bra på att ta bort andra partiklar. Om du väljer en optisk luftrenare bör du ta reda på vilka partiklar luftrenaren tar bort. Skall du t.ex. ta bort pollen, trafikdamm eller cigarettrök kan olika luftrenare att ha olika egenskaper. Cadr-värdet innebär således ett mått för rening av de olika partiklar som ingår i olika luftrenare vid bedömningen.

Låt oss ta ett exempel:
Meaco har två luftrenare i MeacoClean-serien. Tabellen nedan visar vilka värden för CADR som Meaco tillhandahållit:
CADR Clean Air Delivery Rate för luftrenare
 
Meaco har tillhandahållit CADR för tre olika föroreningar. 
MeacoClean Midi (CA-HEPA 47x5) har ett värde av 135 för rök, 142 för damm och 151 för pollen. Det visar att den är bättre att ta bort pollen än ta bort damm och rök. 
Den större modellen, MeacoClean Maxi (CA-HEPA 119x5), har mycket högre värden än den mindre modellen. Den har en mycket större luftrenare som ger mycket mer ren luft. 
Om du har luftrenare som ser likadana ut till ungefär samma pris så bör du välja den med de högsta siffrorna för CADR där de föroreningar ingår som stör dig mest.
 
CADR och luftflöde
Ett högt CADR kan innebära en kraftfull fläkt. Ju mer luft som blåses genom maskinen, desto mer ren luft behandlar luftrenaren. Kraftigare fläkt kan vara fördelaktig i många fall men kommer att ge högre ljud. Du måste bedöma hur hög ljudnivå du kan tolerera. Om du köper en luftrenare med hög CADR och med en kraftig fläkt för användning i sovrummet, så är risken stor att du minskar på fläkthastigheten med minskad luftrening som resultat.  

Några exempel på korrelation mellan CADR och ljudnivå:
Ska du använda luftrenaren i ett stort rum som behöver mycket ren luft och inte är allt för ljudberoende? Då är MeacoClean Maxi den rätta maskinen för dig. 
Är det ett mindre rum på 20-30 kvadratmeter, kanske du föredrar MeacoClean Midi. Detta är i grunden en bra allround luftrengörare som väljs av många.
Ska du använda luftrenare i ett litet rum där ljudnivån är viktig? Då rekommenderar vi dig att titta på AirVax luftrenare. Dessa är luftrenare som använder ett speciellt filter som är helt annorlunda än ett traditionellt HEPA-filter. Filtret är statiskt elektriskt och fångar de små partiklarna i luften (det är de som skadar hälsan). Det här är en liten luftrenare, som ger lite luft och har därmed låg CADR. Det kan dock vara ett rätt val om du vill ha det i ett litet rum där du vill ha en mycket låg ljudnivå. Lämpliga val för kontor eller sovrum, under 25m2.
Vill du ha en luftrenare som är helt tyst? Då rekommenderar vi att du tittar på de unika luftrenarna från LifeAir. Dessa är luftrenare som joniserar luften och lockar partiklarna med el. De har ingen fläkt och därför inget ljud. De rengör luftrummet ändå, men eftersom de saknar fläkt ger de inget luftflöde och därför lågt CADR-värde.

CADR är ett mått på hur mycket ren luft luftrenare blåser ut. Det innebär att LifeAir som inte har någon fläkt får ett lågt CADR-värde. Trots detta är LifeAirs luftrenare en av våra mest populära som vi också vet fungerar. Detta visar att även om CADR är ett bra sätt att bedöma luftrenare, säger det inte allt. Det kan finnas undantag från regeln och LifeAir är ett sådant undantag.
 
Hur högt kan ett CADR-värde bli?
Tidigare fanns det en uppfattning att 650 var det högsta värdet som ett CADR-värde skulle kunna nå. Därför sägs ibland att de riktigt kraftfulla luftrenarna har maximal 650 för alla typer av partiklar. Senare har ännu större och kraftfullare rengöringsmedel uppnått ännu högre värden. LifeAir CellFlow 900 har till exempel ett CADR-värde på 900. Detta är mycket bra. Denna luftrenare ger mycket ren luft. Det är dock en stor och dyr maskin som passar bäst för större lokaler som affärer, kontorslokaler och liknande. 
Högt CADR-värde i en liten billig luftrenare utan något speciellt ljud är tyvärr inte möjligt. 
Om du hittar det, så kontakta oss gärna.