Hur fungerar den?

Hur fungerar en avfuktare med kompressor?
De flesta avfuktare på marknaden är avfuktare med kompressor. Hur fungerar en avfuktare med kompressor?

På insidan av avfuktaren sitter samma typ kompressor som i ett kylskåp eller frys. Kompressorn skapar en kall yta i avfuktaren. Fläkten blåser rumsluften genom avfuktaren, så att den varma rumsluften träffar de kalla ytorna i avfuktaren. När den varma luften träffar den kalla ytan, kondenseras fukten till vatten i vätskeform. Detta vatten går ner i behållaren eller riktas till ett avlopp med en slang. Luften värms upp och blåses sedan tillbaka till rummet. Luften som blåses tillbaka in i rummet är lite varmare än det var innan den torkades. Detta kommer från den energi som frigörs när den fuktiga luften omvandlas till flytande vatten. Vissa kallar detta värmepumpens effekt.

En avfuktare med kompressor är beroende av att upprätthålla en temperaturskillnad mellan rumsluften och de kalla ytorna i avfuktaren. Ju högre temperaturskillnaden är, desto bättre effekt. Avfuktare effekt är därför bättre om det är varmare i rummet. Avfuktare med kompressor kan användas ner till 5 grader, men då ger dom mycket liten effekt. Avfuktare med kompressor rekommenderas för temperaturer över 15 grader. För temperaturer under 15 grader rekommenderas att använda avfuktare med sorption.