Skydda dig mot virus

Skydd mot Virus
Hur skyddar man sig mot virus?

Virus är orsaken till många sjukdomar, till exempel den vanliga vinterinfluensan. Vintern 2020 är många även oroliga för det fruktade Coronaviruset. Vad kan du göra för att skydda dig själv och dina nära?

WHO har skapat ett antal guider med tips om hur man skyddar mot virus.

Ett antal artiklar har skrivits om viruset, även folkhälsomyndigheten har informerat om hur Coronaviruset sprids.
"I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta."

Luftrenare kan skydda mot virus
På allmän basis (och inte nödvändigtvis specifikt för Corona-viruset) vet vi att ett antal luftrenare skyddar mot virus. Det har dokumenterats att detta hjälper mot vanliga influensavirus, även svininfluesaviruset och vi hoppas nu att det också kan skydda mot Corona-viruset. Kom ihåg att detta inte är ett medicinskt råd, men ett välmenande tips om något som kan minska sannolikheten för att bli smittad.

Luftrenare hjälper till mot virus på följande sätt:

  • Virus fastnar i luftrenarens HEPA-filter. Ett bra HEPA-filter kommer att minska antalet viruspartiklar i luften, vilket minskar risken för infektion. Nedanför detta inlägg har vi listat de luftrenare som har ett bra HEPA-filter.
  • Virus elimineras och neutraliseras av PlasmaWave-tekniken i Winix modeller. Flera Winix luftrenare använder PlasmaWave vilket ger ytterligare skydd mot virus.
  • IonFlow teknologin i LightAirs luftrenare är bevisat effektiv mot virus och eliminerar viruspartiklar direkt i luften.

Färre virus orsakar mindre risk för infektion

Vi säger inte att du undviker infektion och sjukdom om du använder en luftrenare. Det vi säger är att det är allmänt känt och vetenskapligt dokumenterat att en bra luftrenare neutraliserar och fångar viruspartiklarna i luften. Genom att minska mängden virus i luften minskar du sannolikheten för att bli sjuk. Detta gäller för virala sjukdomar i allmänhet, och det är högst sannolikt att detta även gäller Coronaviruset.